de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean
English
 
Help Guide Disclaimer Contact us Login
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Journal Article

Unia walutowa, kryzys fiskalny oraz erozja demokracji

MPS-Authors
http://pubman.mpdl.mpg.de/cone/persons/resource/persons41288

Scharpf,  Fritz W.
Globale Strukturen und ihre Steuerung, MPI for the Study of Societies, Max Planck Society;

Fulltext (public)
There are no public fulltexts available
Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Scharpf, F. W. (2013). Unia walutowa, kryzys fiskalny oraz erozja demokracji. Nowa Europa, (2 (15)), 175-226.


Cite as: http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-BE23-8
Abstract
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) wyjęła kluczowe instrumenty zarządzania makroekonomicznego spod kontroli demokratycznie rozliczanych rządów. Co więcej, systematycznie wywoływała ona destabilizujące nierównowagi makroekonomiczne, którym państwa członkowskie nie były w stanie przeciwdziałać za pomocą pozostających do ich dyspozycji instrumentów. I choć źródła międzynarodowego załamania finansowego znajdują się poza Europą, UGW znacznie zwiększyła podatność niektórych państw członkowskich na jego reperkusje. W konsekwencji kryzys zagroził ekonomicznej i fiskalnej wydolności niektórych państw członkowskich UGW i udaremnił polityczne żądania oraz oczekiwania do tego stopnia, że kryzys ekonomiczny może jeszcze zmienić się w kryzys demokratycznej prawomocności. Ponadto obecne wysiłki rządów UGW dla „ratowania euro” raczej nie skorygują gospodarczych nierównowag i podatności na zagrożenia, natomiast mogą pogłębić problemy gospodarcze i alienację polityczną zarówno państw ratowanych, jak i ratujących.