de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean
Deutsch
 
Hilfe Wegweiser Datenschutzhinweis Impressum Kontakt
  DetailsucheBrowse

Datensatz

DATENSATZ AKTIONENEXPORT

Freigegeben

Monografie

Exclusion and coordination of fragmentation – Five Essays Toward a Pluralistic Theory of Patent Right

MPG-Autoren
http://pubman.mpdl.mpg.de/cone/persons/resource/persons51217

Lee,  Na Ri
Intellectual Property and Competition Law, MPI for Intellectual Property, Competition and Tax Law , Max Planck Society;

Volltexte (frei zugänglich)
Es sind keine frei zugänglichen Volltexte verfügbar
Ergänzendes Material (frei zugänglich)
Es sind keine frei zugänglichen Ergänzenden Materialien verfügbar
Zitation

Lee, N. R. (2010). Exclusion and coordination of fragmentation – Five Essays Toward a Pluralistic Theory of Patent Right. Joensuu: Univ. of Eastern Finland.


Zitierlink: http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-000F-E742-4
Zusammenfassung
Technological advances have dramatically increased the types and quantity of intellectual and useful commercial innovations. The significance of intellectual creation and innovation leads to increasing claims for rights over the tangible values that they capture and generate. With the example of debates surrounding patents on information and communication technologies (ICT), five essays collected in this volume look into a particular coordination problem of fragmentation that the claims and right to patent held by many actors cause. In ICT industries, sheer number of rights and claim holders may fragment the rights and technology, and may discourage efficient use of innovation. Coordination of the fragmented claims, before, during and after the rights are granted, may ameliorate the negative impact. However, as exclusive rights influence incentives and coordination both negatively and positively, this research claims that provision of a governance mechanism is as important as exclusion provided by right. The presence of fragmentation highlights the significance of a governance mechanism to continuously coordinate the interests of the multiple claim-holders and users in the process of innovation. Governance mechanism may be provided by various institutions - legislation, court, administrative agencies and private parties in the market. Thus, this dissertation claims that a solution to coordinate fragmented patent rights ultimately needs to first resolve a question of institutional choice. Regardless whether the solution is private ordering, utilizing the formal and informal creation of norms in the market, or public ordering, involving various institutions of the law, the judiciary, and administration, a single-institution centric solution inevitably downplays the role of alternative institutional arrangements that minimize the impact of fragmentation. In conclusion, the research calls for an institutional comparison on both positive and negative impacts of institutional arrangements, ultimately entrusting the institution at less imperfect position with a particular decision making competence.
Teknologinen kehitys on lisännyt voimakkaasti immateriaalisten ja kaupallisesti hyödyllisten innovaatioiden määrää ja lajeja. Innovaatioiden ja immateriaalisten luomusten merkittävä rooli johtaa lisääntyviin vaateisiin oikeuksista niiden tuottamaan ja hyödyntämään konkreettiseen arvoon. Käyttäen esimerkkinä informaatio- ja kommunikaatioteknologian patentteihin liittyviä kiistoja, viisi tähän teokseen koottua esseetä tarkastelee useiden toimijoiden hallussa olevien vaateiden ja oikeuksien aiheuttamaa erityistä koordinaatio-ongelmaa – sirpaloitumista (fragmentoitumista). Oikeuksien ja vaateiden haltijoiden suuri määrä voi IT-teollisuudessa pirstoa oikeuksia ja teknologiaa ja siten jarruttaa tehokasta innovaatioiden hyödyntämistä. Sirpaloituneiden vaateiden koordinointi voi oikeuksien myöntämistä ennen, sen aikana sekä sen jälkeen lievittää fragmentoitumisen kielteistä vaikutusta. Koska yksinoikeudet vaikuttavat kannustimiin ja koordinaatioon sekä kielteisesti että myönteisesti, hallintamekanismilla varautuminen on yhtä tärkeää kuin ulkopuolisten poissulkeminen. Fragmentoituminen lisää hallintamekanismien merkitystä monien vaateiden haltijoiden ja käyttäjien jatkuvassa koordinoinnissa innovaatioprosessin aikana. Hallintamekanismeja voivat tarjota erilaiset instituutiot – lainsäädäntö, tuomioistuimet, hallintoelimet sekä markkinoiden yksityiset toimijat. Siksi on koordinoitaessa fragmentoituneita patenttioikeuksia ensin tehtävä institutionaalinen valinta. Riippumatta siitä, onko ratkaisuna tukeutuminen markkinoiden muodollista ja epämuodollista sääntelyä hyödyntävään yksityisautonomiaan tai julkiseen sääntelyyn, joka hyödyntää erilaisia oikeudellisia instituutioita kuten lainsäädäntöä, oikeuslaitosta tai hallintoa, yhteen instituutioon keskittyvä ratkaisu vähättelee sirpaloitumisen vaikutusta vähentävien vaihtoehtoisten institutionaalisten ratkaisujen roolia. Lopuksi tutkimus peräänkuuluttaa institutionaalisten ratkaisujen myönteisten ja kielteisten vaikutusten vertailua ja mahdollisuutta antaa päätöksentekovalta sille elimelle tai toimijalle, joka parhaiten kykenee selvittämään parhaan mahdollisen ratkaisun.